Problematika hodnocení a odměňování ředitelů škol jako hlavní téma diskuse

S úvodním slovem vystoupí na semináři Jiří Nantl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast vzdělávání a strategii chytrého regionu, který je současně zástupcem při Asociaci krajů České republiky v pracovní skupině ustavené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Při následné diskusi bude zodpovídat dotazy účastníků.

Odborný vstup zajistí Středisko služeb školám coby organizátor semináře, a to prostřednictvím
JUDr. Hany Polákové (právnička) a Mgr. Víta Krčála (vedoucí úseku vzdělávání).

Těšíme se na společnou diskusi! 

K účasti na on-line semináři se prosím registrujte na e-mailové adrese krcal@sssbrno.cz

Záznam z proběhlé akce můžete zhlédnout na naší Facebookové stránce.