Naše organizace je akreditovanou vzdělávací institucí, která kromě jiného zajišťuje také odbornou přípravu asistentů pedagoga. Odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga je možné získat studiem pro asistenty pedagoga nebo studiem pedagogiky pro asistenty pedagoga.
 

Dvě studia pro asistenty pedagoga – v čem se liší?

Studium pro asistenty pedagoga je časově rozsáhlejší (cca 120 hodin). Minimálním vstupním požadavkem je dosažení základního vzdělání. Absolvent studia pro asistenty pedagoga jen se základním vzděláním však může vykonávat jen práci asistenta pedagoga vykonávajícího pomocné výchovné práce. Pro plnohodnotnou práci asistenta pedagoga je zapotřebí dosáhnout nejméně středního vzdělání s maturitou.

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (cca 80 hodin) ) může absolvovat a vykonávat práci asistenta pedagoga v celém rozsahu ten, kdo dosáhl nejméně středního vzdělání s maturitou. Ten, kdo má střední vzdělání bez maturity může toto studium absolvovat, ale bude moci vykonávat jen pomocné výchovné práce. Toto studium uskutečňuje kromě brněnského pracoviště i naše pracoviště v Hodoníně.

Budoucnost studií pro asistenty pedagoga 

Výhledově má dojít k navýšení požadavku na rozsah přípravy asistentů pedagoga. Tento záměr je součástí vládního návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících, který je na samém konci legislativního procesu. Samozřejmě má ale platit, že kdo získal odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga podle dřívějších pravidel, bude tuto kvalifikaci splňovat i do budoucna. Totéž platí o těch, kdo zahájí aktuální – méně rozsáhlé – studium a úspěšně je ukončí. I těm zákon i nadále bude dosaženou odbornou kvalifikaci uznávat.