Na území Jihomoravského kraje se nachází 1150 škol a školských zařízení, pro které vznikl nový webový portál EducationJobs. Spustil ho Jihomoravský kraj prostřednictvím naší organizace za účasti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje pro vzdělávání a chytrý region Jiřího Nantla, ředitelky SSŠ Leony Sapíkové a vedoucího odboru školství Jihomoravského kraje Hynka Nespěšného

Cílem toho projektu bylo vytvořit ucelený přehled nabídky a poptávky pracovních příležitostí a tuto databázi zpřístupnit co největšímu počtu škol i uchazečů včetně uchazečů z řad absolventů, a to i mimo region JMK. Portál zjednoduší přístup škol k uchazečům o zaměstnání v oblasti vzdělání. Rovněž uchazeči o zaměstnání mají nyní jednodušší přístup k dohledání pracovních nabídek.

Projekt EducationJobs vznikl také za podpory brněnských univerzit, které o něm budou informovat své absolventy. 

O spuštění portálu naleznete informace také na stránkách JMK, České televize a Seznam Zprávy.