Všechny školy si na jaře prošly novou zkušeností – vzděláváním na dálku. To se do mnoha škol opět postupně vrací.

Webinář školám pomůže vyvarovat se možným problémům při vzdělávání na dálku a poukáže na příklady dobré praxe. 

Pod vlivem epidemiologické situace se do škol postupně vrací organizace vzdělávání na dálku. Na jaře tohoto roku na tuto situaci školy nebyly předem připraveny. Do té doby školy nikdo na digitální pedagogiku v situaci, kdy jsou učitelé izolováni od žáků nepřipravoval. Nyní už je situace jiná a každá škola má s výukou na dálku své zkušenosti. 

Na webináři lektor shrne současnou situaci, poukáže na několik největších chyb a problémů, jichž se školy dopouští. Zároveň zmíní příklady dobré praxe z některých škol. Shrne také, co je pro přechod na vzdělávání na dálku ve škole důležité uskutečnit, aby se maximalizoval dopad na výsledky učení žáků

 

 

Přihlásit se na webinář můžete zde

Více o lektorovi se můžete dočíst na jeho stránkách.