V závěru srpna vydala Česká školní inspekce magazín s informacemi ze své činnosti. Vybrali jsme pro vás některé z nich.

 

Osm doporučení ČŠI

V prvním příspěvku ČŠI nabízí ředitelům škol celkem osm doporučení pro organizaci vzdělávání a pro práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021. Cílem ČŠI je, aby tato doporučení posloužila ředitelům škol a učitelům jako inspirace k aplikaci postupů a opatření, které povedou ke kvalitě vzdělávání. Jedná se o těchto osm doporučení:

  1. Zaznamenat obsahové změny ve vzdělávání bez nutnosti upravovat ŠVP
  2. Zmapovat dosažený pokrok u každého žáka a naplánovat výuku
  3. Soustředit se na aplikační složku znalostí, stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce
  4. Vytvořit systém podpory pro žáky, kteří měli nepříznivé podmínky pro distanční vzdělávání
  5. Využít získaných zkušeností k obsahovým úpravám učiva, případně předmětové a oborové struktury
  6. Otevřít na úrovni školy diskusi o způsobech hodnocení, jejich přínosech a dopadech na vzdělávání žáků
  7. Implementovat vyzkoušené prvky digitálního vzdělávání do běžné výuky
  8. Udržet komunikaci s rodiči nastavenou během vzdělávání na dálku

 

Výsledky šetření TALIS 2018

Magazín ČŠI dále přináší komentáře k mezinárodnímu šetření o vyučování a učení TALIS 2018, které realizovala OECD. Výzkum se týkal ředitelů a učitelů tzv. nižších sekundárních škol (v případě ČR se jedná o druhý stupeň základní školy a nižší stupeň víceletého gymnázia). Některé výsledky tohoto výzkumu byly zveřejněny až letos na jaře. Pokud vás zajímá, jaká je zátěž ředitelů škol, co stresuje české učitele, jaké mají naši učitelé vize o svém setrvání v profesi, jaká je profesní spolupráce učitelů na školách, pak nahlédněte do magazínu ČŠI nebo také sem. V závěru komentářů k výzkumu se dozvíte také to, která země je považována za inspirativní příklad dobré praxe, kde dochází k posilování spolupráce učitelů. Dosavadní zkušenosti z této země ukazují, že „týmová výuka umožnila učitelům učit se od sebe navzájem a zajistit výuku, která se více zaměřuje na žáky, obzvláště ty méně úspěšné“. (s. 12)

V magazínu se dále dozvíte, jakými specifickými úkoly se ČŠI bude zabývat ve školním roce 2020/2021 a jaké vzdělávací programy ČŠI pořádá pro ředitele a učitele. Inspirativní jsou také články na téma domácí přípravy žáků.