O nás

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace je organizací zřízenou Jihomoravským krajem za účelem zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a koordinaci podpůrných činností pro školy a školská zařízení.

VÝROCNÍ ZPRÁVA 2019

Naše sídlo naleznete na ulici Hybešova 15, Brno - mapa.

Působíme na území Jihomoravského kraje. Kontakty na naše pracoviště v Blansku, Hodoníně, Velkých Pavlovicích, Znojmě naleznete ZDE.

Více podrobných informací o naší organizaci:

Nabízíme podporu pedagogům, školám, školským zařízením, žákům a studentům a to jak v oblasti rozvoje jednotlivců, tak i technické podpory pedagogů i chodu škol.
Spravujeme pro vás webový portál www.jmskoly.cz, který je určen nejen pro učitele a management škol, ale i pro žáky a jejich rodiče.
Máme zkušenosti s realizací mnoha vlastních projektů, spolufinancovaných z prostředků evropských fondů i národních dotačních titulů. Spolupracujeme s krajskými vzdělávacími zařízeními po celé ČR i se zahraničními vzdělávacími institucemi Rakouska.

…pro učitele…

Pedagogickým pracovníkům zajišťujeme vzdělávání pro prohloubení jejich kvalifikace. Najdete u nás ucelenou nabídku akreditovaných vzdělávacích programů a kvalifikačních studií se zkušenými lektory. Ročně připravíme a realizujeme cca 550 vzdělávacích akcí pro téměř 9800 pedagogů a dalších pracovníků v oblasti školství. Evidujeme nabídku volných míst na školách a seznam uchazečů o volná místa.

…pro školy…

Školám a školským zařízením nabízíme širokou škálu činností podporujících a usnadňujících jejich činnost.
Zabýváme se např. i prodejem učebnic a školních pomůcek nebo laděním hudebních nástrojů.

…pro žáky a studenty…

Pro žáky a studenty pořádáme nebo spolupracujeme na přípravě soutěží a olympiád.
Nabízíme zajímavé, cenově dostupné školní výlety, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy a exkurze na atraktivních místech po celé České republice i v zahraničí.

Poslední novinky

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
zahájení 6. 10. 2020, ukončení 25. 5. 2021
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png