Podrobný popis projektu „Dotyky“

Hlavním cílem projektu bylo poskytnout partnerským školám metodickou, pedagogickou a technickou podporu, kterou využijí k aktivaci procesu vedoucího k modernímu využití stávajícího vybavení a efektivního pořizování nových ICT. V Projektu „Dotyky“ jsme se zaměřili na pedagogické pracovníky a jejich přístup k moderním technologiím, především k dotykovým zařízením. V posledních letech spousta škol nakoupila množství nové techniky, interaktivních pomůcek, počítačů a elektronického vybavení. Ne všichni pedagogové přitom mají dostatečné znalosti a zkušenosti k tomu, aby tyto moderní přístroje efektivně využívali ve výuce.
Uvědomili jsme si, že současným trendem dětí a dospívajících jsou mobilní dotyková zařízení. Rozhodli jsme se proto zaměřit na vzdělávání učitelů v této oblasti. Děti mobilní dotyková zařízení baví. Na tento poznatek jsme se rozhodli vsadit a umožnili jsme učitelům, prostřednictvím projektových vzdělávacích aktivit, aby je tato zařízení začala také bavit. Učitelé pak prostřednictvím výuky ukážou dětem možnosti, jak využít moderní dotyková zařízení nejen k zábavě, ale také jako kvalitní nástroj pro vzdělávání.
Naším cílem bylo dosáhnout prostřednictvím cíleně zaměřených vzdělávacích programů stavu, kdy se dotyková zařízení stanou v rukou vybraných pedagogů funkční, efektivní, vhodnou a promyšlenou součástí výuky. Na začátku projektu jsme si dobře uvědomovali fakt, že míra integrace ICT do vzdělávání není dána jen množstvím nejmodernějších technických zařízení, ale především způsobem, jakým jsou tyto technologie v rukou pedagogů využívané. Zaměřili jsme se tedy prioritně na vzdělávání pedagogů, aby se pro ně ICT zařízení stala samozřejmým a srozumitelným nástrojem ke zkvalitnění a zpestření výuky žáků. Celý projekt personálně zajišťoval náš zkušený realizační tým s řadou kvalitních odborných lektorů v oblasti ICT a dalšími odbornými pracovníky partnera – firmy Code Creator, s.r.o.. Náš tým pak poskytl partnerským školám a jejich pedagogům metodickou, pedagogickou a technickou podporu, kterou využili k aktivaci procesu vedoucího k modernímu využití stávajícího vybavení a efektivního pořizování nových ICT.
V projektu jsme se nejprve zaměřili na počáteční analýzu stavu, jak v oblasti dovedností pedagogů v ICT, tak v oblasti vybavení ICT techniky na partnerských školách. Počáteční analýza stavu na každé partnerské škole nám umožnila efektivní a individuální nastavení dalších projektových aktivit. Následovala série vzdělávacích aktivit k posílení a rozšíření kompetencí potřebných k ovládání stávajícího ICT vybavení škol. Dále proběhla školení k využití nových zařízení s dotykovými obrazovkami, která byla v rámci projektu pro pedagogy pořízena. Kromě prezenčních školení proběhla i série webinářů k aktuálním tématům. Bylo podpořeno vzdělávání formou blended e-learningu v prostředí moodle.
Vzhledem ke krátkému období pro realizaci projektu, necelý rok, byl vzdělávací proces velmi intenzivní. Krátké období realizace bylo však nakonec pozitivně hodnoceno. Umožnilo rychle využívat naučených vědomostí v praxi. Účastníci projektu si nabyté dovednosti dobře upevnili pro následné efektivní využití při své práci a ve výuce.
Snahou našeho projektu byl mimo jiné efektivní posun pedagogů partnerských škol ve využití dotykových zařízení. Projekt skončil, ale "dotýkáme" se dál. Pedagogové zapojených škol mají po skončení projektu již potřebné kompetence a zařízení, která využívají pro přípravu vyučování a další pedagogické potřeby. Středisko služeb školám Brno jim v rámci roční udržitelnosti projektu umožňuje prohlubovat svoje znalosti a dovednosti v kurzech DVPP. Tyto vzdělávací aktivity jsou vedeny zkušenými lektory, kteří byli v projektu zapojeni, a úzkou spoluprací s partnerskými školami získali mnoho praktických zkušeností pro vedení kurzů. Spolupráce s partnerskými školami i lektory tedy pokračuje a zároveň je poskytnuta nabídka navazujících kurzů i ostatním školám v regionu.
Projekt byl realizován v období od 31. 10. 2014 do 26. 9. 2015. Partnery projektu byla společnost Code Creator, s.r.o., 42 partnerských škol (35 základních a 7 středních škol) a 750 pedagogů z celého Jihomoravského kraje.

ICT Dotyky _ logolink OPVK

Informace o projektu

Poslední novinky

Studia pro rok 2019 - 2020

Termín konání: 15. 05. 2019, 9.00 - 15.30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín konání: 19. 8. - 23. 8. 2019, 9.00 - 15.30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: školní rok 2019/2020, zahájení v říjnu 2019
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png