Profesní rozvoj MŠ

Profesní rozvoj MŠ

Hlavním cílem projektu bylo posílit profesní rozvoj pedagogů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání a současně umožnit pedagogům MŠ zapojit se do aktivit, které budou souviset s jejich osobnostním a sociálním rozvojem.

Díky projektům přeshraniční spolupráce s Rakouskem, Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých a Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů, které jsme realizovali v minulých letech, se nám podařilo již dříve podpořit vzdělávání pedagogů MŠ v JmK, zejména v regionech Břeclav, Hodonín, Mikulov a Znojmo. Zvolili jsme pro pedagogy zajímavou formu podpory prostřednictvím exkurzí, stáží, sdílení zkušeností, výměny dobrých praxí, metodických setkání mezi jednotlivými MŠ.
Projekt byl realizován v období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015. Projekt podpořil 850 účastníků, pedagogických pracovníků MŠ včetně vedoucích zaměstnanců v profesních dovednostech. V rámci projektu bylo v šesti klíčových aktivitách realizováno 50 vzdělávacích programů, 6 hospitací, Letní škola – „Manažerská kvalita“ a 8 metodických konferencí (více viz výstupy projektu).

Spolupráce s partnerskými školami i lektory pokračuje i v současné době po ukončení projektu a zároveň je poskytnuta nabídka navazujících kurzů i ostatním školám v regionu. Partnerem projektu byla i společnost Code Creator, s.r.o.

(Podrobný popis projektu si přečtete zde).

ICT _logolink OP VK

Informace o projektu

Kontakt

Manažer projektu:
PaedDr. Věra Hlavsová,
hlavsova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 030

Koordinátor projektu:
Mgr. Ivo Prokeš,
prokes@sssbrno.cz, tel.: 543 426 037


30x30_facebook_icon.png