C4E - Projektové aktivity

logolinkAktivity projektu:

 • Třídy bez hranic Přeshraniční třídy – všechny formy spolupráce, společné projekty, pobyty, společné vyučovací hodiny Přizpůsobení kurikul pro vzájemné výměny žáků (ECVET) Jazyková podpora žáků a učitelů Výstupy – Rámcový plán, metodické materiály.
 • Career Guidance – kariérové poradenství(KP) Koordinátor karierového poradenství, plán karierového poradenství pro školu Vzdělávání koordinátorů KP, příprava vzdělávacího programu pro akreditaci v systému DVPP Stáže pedagogů v Praze a v zahraničí.
 • School Meets Economy – propojení vzdělávacího a hospodářského sektoru Stáže žáků SŠ v podnicích v Rakousku /ČR Spolupráce škol (ZŠ a SŠ) s hospodářskými podniky.

 

  Poslední novinky

  Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

  Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Brno, Hybešova 15
  Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Brno, Hybešova 15
  Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Brno, Hybešova 15

  30x30_facebook_icon.png