C4E - Projektové aktivity

Aktivity projektu:

 • Třídy bez hranic Přeshraniční třídy – všechny formy spolupráce, společné projekty, pobyty, společné vyučovací hodiny Přizpůsobení kurikul pro vzájemné výměny žáků (ECVET) Jazyková podpora žáků a učitelů Výstupy – Rámcový plán, metodické materiály.
 • Career Guidance – kariérové poradenství(KP) Koordinátor karierového poradenství, plán karierového poradenství pro školu Vzdělávání koordinátorů KP, příprava vzdělávacího programu pro akreditaci v systému DVPP Stáže pedagogů v Praze a v zahraničí.
 • School Meets Economy – propojení vzdělávacího a hospodářského sektoru Stáže žáků SŠ v podnicích v Rakousku /ČR Spolupráce škol (ZŠ a SŠ) s hospodářskými podniky.

CP4E logolink

  Informace o projektu

  Cíle projektu

  Dokumenty

   Poslední novinky

   Studia pro rok 2019 - 2020

   Přejeme Vám krásné letní prázdniny.
   Těšíme se na další příjemnou spolupráci v novém školním roce 2019/2020.
   Termíny konání: školní rok 2019/2020, zahájení v říjnu 2019
   Místo
   Brno, Hybešova 15

   30x30_facebook_icon.png