Projekt "EduStem"

EDUSTREM

„EduStem – Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics“
v rámci kooperačního programu INTERREG V-A AT-CZ

Doba trvání: 01/2020–12/2022
Popis projektu:

V příhraničním regionu Rakousko-Česká Republika existuje spousta potenciálů, které z různých důvodů nejsou, popř. nemohou být zcela využity. Na druhé straně ale také spousta podniků, hlavně těch, které pracují „přeshraničně“, tedy mají hlavní sídlo v jedné a dceřinou společnost nebo další sídla v druhé zemi, hledají stále nové pracovníky/pracovnice a dělníky/dělnice, což je v mnoha případech složitá záležitost.

Témata jako jsou technika, matematika nebo přírodní vědy nejsou vždy oblíbená mezi dětmi
ve školách, proto si děti většinou vybírají jiné obory vzdělávání a jdou za jinými profesními cíli.
 V projektu „EduStem“ ukážeme dětem mateřských, základních i středních škol a také všem jejich pedagogickým pracovníkům a pracovnicím nové cesty a možnosti v oboru STEM (z angličtiny: science, technology, engineering, mathematics – věda, technika, informatika, matematika).

Tématické pracovní balíčky tohoto projektu jsou propojeny společnou myšlenkou – posílení nejen regionálních, ale také osobních a životních potenciálů dětí ve školách. Bádavou výukou v oblasti stem jim ukážeme, jaké mají vlastní potenciály a jakým způsobem je mohou využít nejen v příhraničním, ale také v celém regionu. Je nesmírně důležité rozvíjet badatelské dovednosti dětí, probouzet jejich zájem o přírodu a techniku a podněcovat tak u nich chuť zkoumat a dozvídat se nové věci. A to vše již od předškolního věku.

Pomocí inovačních metod v oboru stem a vytváření materiálu pro práci ve školách budou děti již od raného věku seznámeny s tématy z tohoto oboru a s nejrůznějšímí potenciály daných regionů. Využití potenciálů všech projektových regionů posílí regionální identitu dětí a mládeže a spojením oboru stem se sousední řečí a kulturou dojde k dalšímu prolomení stále ještě existujících bariér mezi oběma státy.

Kontakty:
Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka, reditelka@sssbrno.cz, tel: 543 426 011
PaedDr. Věra Hlavsová, odborný garant vzdělávání, hlavsova@sssbrno.cz
Mgr. Ivo Prokeš, manažer projektu, prokes@sssbrno.cz, tel: 543 426 037

Informace o projektu

Cíle projektu

Poslední novinky

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
zahájení 6. 10. 2020, ukončení 25. 5. 2021
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png