Asistentů pedagoga přibývá - 2018

Vydavatel článku: Učitelské noviny

Se začátkem nového školního roku 2018 - 2019 se školy opět zaplnily spoustou dětí a studentů. Prvňáčci nastoupili plni očekávání, starší školáci mají před sebou rozjodování o budoucí profesi a maturanty čekají zkoušky dospělosti. Někteří z nich ale mají start školy i samotné studium o něco těžší - potýkají se s hendikepem. Přesto mohou prožít školní léta plnohodnotně v kruhu svých vrstevníků. Právě v tom jim pomáhají pedagogičtí asistenti. Středisko služeb školám v Brně jich za jedenáct let pořádání kurzů připravilo do praxe na tři tisíce.

Úryvek z článku:
"Jaká je jejich motivace vykonávat psychicky a často i fyzicky náročnou práci? Při závěrečném pohovoru a hodnocení písemné práce se otevírá velké množství životních příběhů dětí, které trpí celou škálou poruch  a postižení. Výjimečně se setkáváme i s asistencí u dětí mimořádně nadaných, kteří potřebují cílený a systematický rozvoj. Často jsou to zároveň příběhy jejich rodičů, rodinných známých a příbuzných, kteří se kvůli těmto dětem na dráhu pedagogického asistenta vydávají."

Kompletní znění článku naleznete:
Učitelské noviny č.32/25. září 2018

autor: Anna Skoupá
publikováno: Učitelské noviny - 25. září 2018

Poslední novinky

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termíny konání: 22., 25., 27. 11. 2019, 09.00 - 15.00 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termín: 26. a 27. 11. 2019, 9:00 - 14:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png