Studium pro školní metodiky prevence

Program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence. 

Studijní program obsahuje 200 hodin přímé výuky prezenční formou a 50 hodin praxe formou jednodenních stáží, je zakončen závěrečnou zkouškou před komisí. Podmínkou účasti na závěrečné zkoušce je zpracování seminární a závěrečné práce. Zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a z ověření znalostí. Účastník musí v závěrečné práci prokázat osvojení odborné terminologie, prokázat znalosti a dovednosti nabyté během studia a schopnost shrnout a prezentovat obsah své práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia s akreditací MŠMT ČR.

 

Vzdělávací program „Studium pro školní metodiky prevence“ je studijní program realizovaný v rámci DVPP dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c). Program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence rizikového chování žáků.

 

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Podrobnosti k studijnímu programu:

Související informace:

Poslední novinky

Termín konání
-
Krásná chata přímo pod sjezdovkou.
NYNÍ JEN... 76.999,- / 30 osob!!!

Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Jeseníky, Praděd

Studia pro rok 2018 - 2019

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!
Termín konání: 1. 3. 2019 - únor 2020
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
termín konání: 26. 2. 2019, od 9:00 do 15:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png