Brno jako centrum moderní výtvarné kultury (exkurze do terénu)

středa 15. 5. 2019 od 8.30 h do 16.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna. Po úvodní přednášce exkurze do terénu.
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Text

Přijďte načerpat kulturní povědomí o výtvarné kultuře ve městě Brně. V 19. a 20. století bylo Brno jedním z důležitých průmyslových měst a stalo se také centrem moderní výtvarné kultury. Kde se můžeme setkat s jejími projevy a v čem spočívá jejich význam? Čím je zajímavá současná výtvarná tvorba v Brně?

Po úvodu do tématu vyrazíme za poznáním do těchto míst:

Areál brněnského výstaviště, architektura Masarykovy čtvrti, mimo jiné Reissigova vila, vila Stiassny a s ní spojené Metodické centrum moderní architektury.

Poznáme souvislosti moderní a současné architektury a sochařství v centru Brna.

Tovární Brno a jeho rekonverze – současný stav areálů Mosilany a Vlněny, Vaňkovka a Fait Gallery.

Uděláme si krátkou přestávku na oběd.

S sebou: doporučujeme vzít si blok na poznámky a psací potřeby.

 

Kurz je určen učitelům učitelům ZŠ, SŠ, gymnázií, ZUŠ, vychovatelkám ŠD, DD a ostatním zájemcům.

Poslední novinky

pondělí 29. 4. 2019 od 08.30 h do 11.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
pondělí 6. 5. 2019 od 8.30 h do 13.15 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
pondělí 13. 5. od 9.00 h do 13.45 h a 27. 5. 2019 od 9.00 h do 10.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
středa 15. 5. 2019 od 8.30 h do 16.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna. Po úvodní přednášce exkurze do terénu.

30x30_facebook_icon.png