Dramatická výchova pro osobnostní a sociální rozvoj dětí a prevence šikany

středa 17. 4. 2019 od 9.00 h do 15.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Text

Úvod do praktické teorie dramatické výchovy, dramatická cvičení a drobné hry. Rozbor lektorských dovedností pro vedení dramatických her. Zásady vedení dramatických her. Cíle prevence v oblasti šikany. Vedení reflexe s dětmi.

Účastníci si vyzkoušejí různá dramatická cvičení a posoudí možnosti jejich využití pro osobnostní a sociální rozvoj dětí. Naplánují, vytvoří a zrealizují krátkou dramatickou hru. Zažijí radost ze společné práce. Na základě reflexe vlastního prožitku účastníci sami zhodnotí přínos dramatické hry pro stmelení a rozvoj vztahů ve skupině. Účastníci v závěru kurzu zhodnotí přínos nově nabytých vědomostí a dovedností pro vlastní osobnostní rozvoj i možné využití pro osobnostní a sociální rozvoj dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Posoudí přínosy dramatických cvičení a hry pro prevenci šikany. Mgr. Ivana Šircová je lektorkou osobnostní a sociální výchovy o. s. Projekt Odyssea a vyučující předmětů pedagogika, komunikace, rétorika a dramatická výchova na VŠ Palestra v Praze.
S sebou si prosím přineste přezůvky, pohodlné oblečení, šátek a svačinu.

 

Seminář je určen učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD, DD, DDM, CVČ a ostatním

Poslední novinky

pondělí 29. 4. 2019 od 08.30 h do 11.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
pondělí 6. 5. 2019 od 8.30 h do 13.15 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png