Drátenictví – řemeslo našich předků, začínáme

úterý 2. 4. 2019 od 8.30 h do 15.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, +420 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Text

Budeme se věnovat výrobě plochých i trojrozměrných děl za použití různých drátovacích technik, jakými např. jsou šitá krajka, styl pletiva a další. Vytvořením daného výrobku si děti v mladším školním věku osvojí rukodělnou činnost našich předků. Zažijí nový materiál, který jim přinese obohacení, možnost nového materiálu, který je v současnosti běžně dostupný. Od jednoduchých zápichů se dostanou až ke složitější technice šití tenkým drátem. Touto tradiční technikou si vyrobíme velikonoční kraslici a další jarní dekorace.
S sebou si prosím přineste delší vařečku jako pracovní pomůcku.

 

Seminář je určen učitelům ZŠ, vychovatelkám ŠD, DDM, CVČ a ostatním

jarní dekorace
drát

Poslední novinky

čtvrtek 21. 3. 2019 od 8.30 h do 13.15 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno a město Brno
úterý 2. 4. 2019 od 8.30 h do 15.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
pátek 5. 4. 2019 od 8.00 h do 14.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, ZŠ Holzova

30x30_facebook_icon.png