Netradiční techniky s tradičními materiály ve výtvarné výchově: Dotknout se tajemství jara

čtvrtek 21. 3. 2019 od 8.30 h do 13.15 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno a město Brno
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková: + 420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Text

DOTKNOUT SE TAJEMSTVÍ JARA - Jiří John
Rostliny - krajina - semeno - rašení.
Jaro je tajemství, nový život, pohyb, zrození, rašení, živočichové.
Krajina se probouzí, rodí se nový život. Dotýkáme se zázraku a tajemství.
Budeme pracovat s linií, plochou, s otisky, s barvou, vrstvením, perforací. Použijeme přírodní materiály - písek, hlínu, větvičky, kamínky a naučíme se používat kaseinové (tvarohové) pojidlo pro lepení přírodnin a přírodních pigmentů. Inspiračním zdrojem nám bude tvorba a příběh českého grafika a malíře Jiřího Johna, literární texty.
S sebou si prosím přineste výše zmíněné přírodniny.

Seminář je určený učitelům ZŠ, vychovatelům družin a vých. zařízení, DDM a CVČ  

Poslední novinky

pondělí 29. 4. 2019 od 08.30 h do 11.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
pondělí 6. 5. 2019 od 8.30 h do 13.15 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
pondělí 13. 5. od 9.00 h do 13.45 h a 27. 5. 2019 od 9.00 h do 10.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
středa 15. 5. 2019 od 8.30 h do 16.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna. Po úvodní přednášce exkurze do terénu.

30x30_facebook_icon.png