Počátky dětského čtenářství s využitím aktivizujících metod a metod dramatické výchovy

úterý 19. 3. a 26. 3. 2019 od 8.30 h do 15.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Text

Máme rádi příběhy. 
V předškolním věku rozvíjíme především předčtenářskou gramotnost a schopnosti, které jsou potřebné pro porozumění příběhům a přemýšlení o nich – sluch, řeč, zrak, motoriku, paměť. 
O čem ta kniha je?
V předškolním věku klademe důraz na seznámení s knihou a na porozumění příběhu. Pokládáme si otázky – O čem příběh bude? Co si myslí postavy v příběhu? Pokládáme si otázky – O čem příběh bude? Co si myslí postavy v příběhu? Jak se příběh bude/může dál vyvíjet?
Přijímám roli postavy z příběhu.
Dramatizace je způsob, jak se vžít do nejrůznějších pocitů a situací, které literární postavy prožívají a propojovat text s vlastní zkušeností.
Promýšlím nové situace a představuji si je.
U předškoláka rozvíjíme komunikativnost a schopnosti řečové, sluchové motorické, paměťové, vedeme ho k přemýšlení a k řešení jednoduchých situací. Hledáme vodítka v textu, opěrné body příběhu, kreslíme schémata vztahů a událostí.
S sebou: pohodlné oblečení, přezůvky nutné!

Seminář je určen učitelům MŠ.

První čtení

Poslední novinky

čtvrtek 21. 3. 2019 od 8.30 h do 13.15 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno a město Brno
úterý 2. 4. 2019 od 8.30 h do 15.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
pátek 5. 4. 2019 od 8.00 h do 14.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, ZŠ Holzova

30x30_facebook_icon.png