Poznejme duši Brna. Kulturní život v Brně (od r. 1896 do současnosti).

Termín konání
čtvrtek 28. 5. 2020, 08.30 - 16.00h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15 a město Brno
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Co je typické pro brněnskou kulturu? V čem spočívá „duše Brna“ (Arne Novák)? Jak žili a žijí v Brně umělci? Daří se proměna industriálního města na kulturní metropoli? Časové vymezení začíná rokem 1896, kdy bylo rozhodnuto o asanaci a přestavbě centra Brna. Úvodní přednáška a diskuze – uvedení do tématu. Exkurze do centra Brna se zaměřením na výstavní a divadelní prostory a na architektonicky hodnotné kavárny. Dále se zaměříme na sochy a malby v ulicích a v interiérech.

 

učitelům ZŠ, vychovatelům ŠD, gymnázia, SŠ, ZUŠ, DDM, CVČ a ostatním

Poslední novinky

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Termíny konání
st 19. 8. 2020, 9:00 - 15:30 hod.
čt 20. 8. 2020, 9:00 - 15:30 hod.
pá 21. 8. 2020, 9:00 - 15:30 hod.
po 31. 8. 2020, 9:00 - 12:15 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png