Jak si vylepšit svůj ŠVP

Termín konání: 15. 05. 2019, 9.00 - 15.30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Jana Daňková, tel: + 420 534 426 029, e-mail: dankova@sssbrno.cz

Seminář vedený zkušenou lektorkou je určen pro pedagogické pracovníky z mateřských škol. Hlavním tématem budou úpravy RVP pro PV. Seminář je veden převážně informačně-konzultační formou. Po představení všech změn budou účastníci seznámeni s postupem, jak je zapracovat do ŠVP. Dále se dozví, jaký dopad budou mít tyto změny na organizaci pedagogického procesu a na řízení mateřské školy. Velký prostor bude poskytnut pro diskuzi nejasností a možností řešení problémů.

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky z mateřských škol.

Poslední novinky

pondělí 29. 4. 2019 od 08.30 h do 11.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
pondělí 6. 5. 2019 od 8.30 h do 13.15 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
pondělí 13. 5. od 9.00 h do 13.45 h a 27. 5. 2019 od 9.00 h do 10.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
středa 15. 5. 2019 od 8.30 h do 16.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna. Po úvodní přednášce exkurze do terénu.

30x30_facebook_icon.png