Tříbení smyslů

čtvrtek 10. 10. 2019 od 9.00 h do 15.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Stránská skála. SRAZ BUDE UPŘESNĚN ÚČASTNÍKŮM E-MAILEM.
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Text

Účastníci prožijí aktivity v přírodě, procvičí si vnímání přírody všemi smysly. Vyzkoušejí si tvorbu objektů z přírodnin v přírodě, prozkoumají vztah smyslového vnímání přírody a vnímání estetiky přírody. Účastníci zhodnotí přínos smyslového vnímání pro vlastní osobnostní rozvoj (citlivost, relaxaci apod.) a vzájemně si sdělí své postoje k přírodě. Vybrané aktivity v přírodě – výtvarničení a hraní s přírodninami, rozvíjení smyslového vnímání, praktická teorie: smyslové vnímání přírody, výchova prožitkem, landart. 
Vybrané aktivity v přírodě zaměřené na smyslové vnímání přírody a zaměřené především na rozvoj hmatu, čichu, chuti a sluchu. 
Tvorba objektů z přírodnin v přírodě a následná reflexe vztahu smyslového vnímání přírody a vnímání estetiky přírody. 
Využití smyslového vnímání přírody pro osobnostní rozvoj – náměty z přírody. Metody reflexe aktivit v přírodě. Účastníci si vše vyzkoušejí :)
Mgr. Ivana Šircová je lektorkou osobnostní a sociální výchovy o. s. Projekt Odyssea a vyučující předmětů pedagogika, komunikace, rétorika a dramatická výchova na VŠ Palestra v Praze.
S sebou si vezměte prosím šátek, zápisník, pohodlné oblečení a obutí do přírody, svačinu a pití.

 

učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD, DD, DDM, CVČ a ostatním

Poslední novinky

soboty 21. 9., 19. 10. a 23. 11. 2019 od 9.00 h do 16.30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
ZŠ Labyrinth, Žerotínovo nám. 533/6, 602 00 Brno-střed
úterý 1. 10. a 8. 10. 2019 od 8.30 h do 11.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
pondělí 7. 10. 2019 od 8.30 h do 11.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
čtvrtek 10. 10. 2019 od 9.00 h do 15.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Stránská skála. SRAZ BUDE UPŘESNĚN ÚČASTNÍKŮM E-MAILEM.

30x30_facebook_icon.png