Výtvarná dílna – Malovaný svět

pondělí 29. 4. 2019 od 08.30 h do 11.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, +420 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Text

Přijďte prožít malovaný svět. A jak jej můžeme prožít s těmi nejmenšími?
Pro výtvarnou komunikaci použijme věci denní potřeby. Nestanou se výtvarnými artefakty ale prostředky pro vyjádření výtvarného sdělení.

Seminář je určen učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD, DD, DDM, CVČ a ostatním

Poslední novinky

pondělí 29. 4. 2019 od 08.30 h do 11.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
pondělí 6. 5. 2019 od 8.30 h do 13.15 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
pondělí 13. 5. od 9.00 h do 13.45 h a 27. 5. 2019 od 9.00 h do 10.30 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Hybešova 15, Brno
středa 15. 5. 2019 od 8.30 h do 16.00 h
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna. Po úvodní přednášce exkurze do terénu.

30x30_facebook_icon.png