Z hlíny a přírody - Polytechnická výchova

Termín konání
po 8. 6. 2020, 9:00 - 15:30 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Kontaktní osoba

Ivana Suchánková, +420 543 426 036, suchankova@sssbrno.cz

Ve své pedagogické praxi se běžně setkáváme s faktem, že dětem chybí základní dovednosti: starší chlapec neumí uvázat mašličku, když dáme klukům kladivo a mají něco proznačit hřebíkem, schválně poničí stůl protlučením papírů skrz naskrz a podobně. Ubývá šikovných rukou a chybí základ pro práci s nástroji a úcta k dobře provedené ruční práci druhého to změnit.
Kurz by měl pedagogům pomoci znovu si zopakovat běžně používané dovednosti. Budeme zkoušet věci složitější, které ve zjednodušené verzi zvládnou i děti. Důraz klademe na rozmanité rukodělné úkony vázání, zatloukání, prošívání, šmirglování atd.
Pracovat budeme postupně s hlínou, sádrou, dřevem a dalšími přírodními materiály.

Přineste si s sebou pracovní oděv, případně svačinu.

učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD, DDM a CVČ

Poslední novinky

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Termíny konání
st 19. 8. 2020, 9:00 - 15:30 hod.
čt 20. 8. 2020, 9:00 - 15:30 hod.
pá 21. 8. 2020, 9:00 - 15:30 hod.
po 31. 8. 2020, 9:00 - 12:15 hod.
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png