Anotace

Základy první pomoci pro děti hravě a prakticky – interaktivní výukový program pro děti a žáky.

Popis akce

Praktickou a hravou formou děti/ žáky seznámíme s poskytnutím první pomoci kamarádům, rodičům nebo prarodičům.
Prakticky si vyzkouší, jak přivolat pomoc, jak ošetřit krvácení z nosu, co s rozbitým kolenem a co s jinými úrazy, se kterými se mohou setkat v běžném životě.
Interaktivní výukový program je přizpůsoben těmto věkovým kategoriím:
mateřská škola
1. – 2. ročník ZŠ
3. – 5. ročník ZŠ
II. stupeň ZŠ a SŠ
Program lze realizovat ve třídě, na školní zahradě nebo v našich prostorech.
Na II. stupni ZŠ doporučujeme využít období střídavé distanční výuky pro zařazení programu.

Informace k ceně


Mohlo by vás zajímat