Vzdělávací kempy pro léto 2020

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

Máte obavy, jak bude probíhat nový školní rok? Chcete být na září připraveni? Vyjeďte s dětmi na letní vzdělávací kemp. Svůj čas věnujte sobě a dětem. Všechno zařizování nechte na nás. Vy se můžete soustředit výhradně na přípravu vzdělávacího programu a my Vám zajistíme celý pobyt dle Vašich požadavků.

Nabízíme:

  • ubytování v příjemném prostředí v regionu Vaši školy
  • strava v souladu s hygienickými předpisy pro děti,
  • doprava dle Vašich potřeb
  • možnost odpoledního programu pro žáky na míru.

Máte dotazy nebo si chcete vzdělávací kemp objednat? Napište nám na vylety@sssbrno.cz nebo zavolejte na 543 426 023/041/042.

Nejste si jisti, za jakých podmínek se letní kemp může uskutečnit? Níže Vám přinášíme výtah bodů z nařízení vlády: Podmínky pro pobytové akce 2020

Letní tábory a pobytové akce pro děti se při zachování příznivé epidemiologické situace budou moci uskutečnit od 27. června 2020.

Dne 15.5. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo podrobný hygienicko-protiepidemická opatření pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 (PDF). Opatření byla předem projednána i se zástupci České rady dětí a mládeže.

 

Maximální počet účastníků včetně vedoucích, pořadatelů a dalšího personálu byl stanoven:

  • u stanových táborů maximálně 100 osob
  • u jedné pobytové akce do 300 osob (s možností navýšení na 500 osob od 8. června v případě, že bude přetrvávat pozitivní epidemiologický vývoj)
  • příměstské tábory nejsou legislativou upraveny, nejedná se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou (je však doporučeno „držet se stejných pravidel jako u klasických letních táborů,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová)

Letos je vyžadováno potvrzení aktuální zdravotní způsobilosti a to s ohledem k epidemii koronaviru nejen pro děti, ale i veškerý personál. „Potvrzení o bezinfekčnosti dokládá, že účastník nejeví příznaky covid-19 a ve 14 dnech před odjezdem nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy covid-19.“

„Organizátoři musí zajistit provozní hygienu všech prostor tábora, se zvláštním zřetelem na toalety a umývárny a jejich dostatečné sanitární vybavení. Zvlášť důležitá je tekoucí pitná voda, mýdlo v dávkovači, dle možností jednorázové ručníky a dezinfekce. Důležitá je také sanitace stravovacího provozu a vybavenost personálu v kuchyni ochrannými prostředky včetně pracovního pláště. Pod kontrolou musí být celý řetězec stravování od nákupu bezpečných potravin, použití pitné vody přes dodržení skladovacích podmínek, správné tepelné ošetření až po uchovávání pokrmů při bezpečných teplotách, zajištění provozní čistoty a vysokého stupně osobní hygieny. Z důvodu stávající epidemiologické situace je možná účast dětí na přípravě jídla pouze ve studené části, například jako je loupání brambor,“ popsala podmínky konání táborů hlavní hygienička  ČR Jarmila Rážová s tím, že konkrétní hygienické požadavky se odvíjí od typu akce.

Poslední novinky

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
zahájení 6. 10. 2020, ukončení 25. 5. 2021
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png