Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Třída plná pohody I. on-line 4hod. AK04272 Přihlásit
KAP II Motivační rozhovory ve škole - Mgr. Fojtáchová_pro asistenty pedagoga ZŠ, SŠ On-line 4hod. AK04191 naplněna
Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako prevence poruch učení i chování z pohledu spec. pedagoga On-line 2hod. AK03910 Přihlásit
Právo ve školství - ČŠI od A do Z On-line 2hod. AK04165 naplněna
Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a SPUCH On-line 8hod. AK03942 Přihlásit
Zážitkové techniky v protidrogové prevenci Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03653 Přihlásit
Etika pro pedagogy On-line 3hod. AK04064 Přihlásit
Asistent pedagoga ve výuce - z pohledu školního speciálního pedagoga On-line 2hod. AK03974 Přihlásit
Včelka - aplikace na výuku čtení v ČJ a cizích jazyků On-line 2hod. AK04134 Přihlásit
Právní poradna - webinář zaměřený na aktuální stav právních předpisů ve školství On-line 5hod. AK04221 Přihlásit
Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace On-line 8hod. AK03656 Přihlásit
Stresové situace a Prevence syndromu vyhoření pro učitelky MŠ On-line 4hod. AK04034 Přihlásit
Příprava projektů financovaných z ESF -webinář On-line 2hod. AK04244 Přihlásit
IKAP II Práce s žáky s ADD, ADHD, PAS a SPUCH ve škole_pro AP zdarma: PhDr. Renáta Jurčíková On-line 4hod. AK04292 Přihlásit
Aktuální financování regionálního školství - Ing. Petra Schwarzová On-line 6hod. AK04222 Přihlásit
Školní metodik prevence na škole Brno, Hybešova 15 6hod. AK03870 Přihlásit
Společné vzdělávání prakticky I. On-line 8hod. AK04067 Přihlásit
Rozvoj předmatematických dovedností v MŠ pomocí Hejného metody On-line 3hod. AK04185 Přihlásit
Videokonference Google Meet On-line 2hod. AK04229 Přihlásit
Právní poradna - webinář zaměřený na aktuální stav právních předpisů ve školství On-line 5hod. AK04224 Přihlásit
Plnění spotřebního koše ve školních jídelnách On-line 5hod. AK04166 Přihlásit
Genetická metoda čtení a psaní On-line 8hod. AK04104 Přihlásit
Jak probudit silné já – nástroje kariérového poradenství On-line 2hod. AK03938 Přihlásit
Dětský mozek a jeho tajemství ve vzdělávacím systému Brno, Hybešova 15 8hod. AK03392 Přihlásit
Kyberšikana, její řešení a další zneužití ICT technologií Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK03846 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?