Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujíci dálkový přístup ve znění vyhlášky 416/2008 sb. Ministerstvo informatiky stanoví podle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.

1. Název

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Založení organizace:  1. 4. 1994.
Aktuální vydání Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje schválené zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 1800/15/Z18 ze dne 30. dubna 2015.

Hlavní účel, podmínky a principy za jakých vykonává činnost:

 1. Příspěvková organizace vykonává činnost střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 2. Příspěvková organizace jako středisko služeb školám zajišťuje školám a školským zařízením zapsaným do rejstříku škol a školských zařízení:
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.
  • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
  • Zprostředkování obchodu a služeb.
  • Organizování školních výletů.
  • Organizační zabezpečení výchovných, vzdělávacích a dalších akcí pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky a rodičovskou veřejnost.
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti.
  • Opravy hudebních nástrojů.
  • Opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.
  • Velkoobchod a maloobchod.
  • Zásobování učebnicemi a učebními texty, učebními pomůckami a školními potřebami.
  • Evidence volných pracovních míst ve školách a školských zařízeních.
 3. Příspěvková organizace jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, poskytuje školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení a dále zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťuje koordinaci podpůrných programů a dalších akcí.

3. Organizační struktura

Organizační struktura SSŠ Brno

4. Kontaktní spojení

4.1. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Hybešova 15, 602 00 Brno
tel: 543 426 011
e-mail: podatelna@sssbrno.cz

ID datové schránky: 8952mi6

4.2. Naše další pracoviště v Jihomoravském kraji

nám. Svobody 2, 678 01 Blansko
Horní Valy 2, 695 01 Hodonín
Hlavní 28/49, 691 06 Velké Pavlovice
Jana Palacha 1262/11, 669 02 Znojmo

4.3. Úřední hodiny

Sídlo organizace Hybešova Brno: Po - Čt 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00, Pá 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

4.4. Telefonní čísla

Brno, Hybešova - 543 426 011

Blansko - 734 441 511
Hodonín - 603 867 660
Velké Pavlovice - 604 647 277
Znojmo - 606 035 094

4.6. Adresa internetové stránky

www.sssbrno.cz

www.jmskoly.cz

4.7. Adresa podatelny

Hybešova 15, 602 00 Brno
e-mail: podatelna@sssbrno.cz

5. Případné platby lze poukázat na

44332621/0100

6. IČO: 60555980

7. DIČ: CZ60555980

8. Dokumenty

8.1. Dokumenty GDPR

Pověřenec GDPR (*.pdf)
Informace o zpracování osobních údajů (*.pdf)

9. Žádosti o informace

Podatelna organizace na adrese: Hybešova 15, 602 00 Brno
Informace o provozu podatelny
e-mailová adresa: podatelna@sssbrno.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Viz informace v bodu 9. podatelna

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

Veškerá podání lze učinit volnou formou.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

14.2 Vydané právní předpisy

Nebyly vydány.

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

Dosud nebyly sjednány.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2018 výroční zpráva_svobodný přístup k informacím.pdf
2017 výroční zpráva_svobodný přístup k informacím.pdf
2016 výroční zpráva  svobodný přístup k informacím.pdf

 

 

 

Poslední novinky

Nestihli jste s žáky probrat všechnu látku letošního školního roku? Připravili jsme pro Vás nabídku letních vzdělávacích kempů.

V období od 12. 3. 2020 do 11. 5. 2020 jsme pro vás zorganizovali téměř 100 webinářů, kterých se zúčastnilo celkem 1574 účastníků.

Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

Termín konání
15. 9. 2020, 13:30 - 18:30
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15
Termíny konání
zahájení 6. 10. 2020, ukončení 25. 5. 2021
Termín uzávěrky přihlášek
Místo
Brno, Hybešova 15

30x30_facebook_icon.png