Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Kariérové poradenství pro SŠ_AKREDITOVANÝ On-line 8hod. AK03662 Přihlásit
Puberta postrach rodiny - PhDr. Lidmila Pekařová On-line 3hod. AK04110 Přihlásit
Typy temperamentu a způsoby vyjádření lásky On-line 3hod. AK03987 Přihlásit
Třída plná pohody I. on-line 4hod. AK04272 Přihlásit
Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako prevence poruch učení i chování z pohledu spec. pedagoga On-line 2hod. AK03910 Přihlásit
Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a SPUCH On-line 8hod. AK03942 Přihlásit
Zážitkové techniky v protidrogové prevenci Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03653 Přihlásit
Asistent pedagoga ve výuce - z pohledu školního speciálního pedagoga On-line 2hod. AK03974 Přihlásit
Stresové situace a Prevence syndromu vyhoření pro učitelky MŠ On-line 4hod. AK04034 Přihlásit
Školní metodik prevence na škole Brno, Hybešova 15 6hod. AK03870 Přihlásit
Společné vzdělávání prakticky I. On-line 8hod. AK04067 Přihlásit
Rozvoj předmatematických dovedností v MŠ pomocí Hejného metody On-line 3hod. AK04185 Přihlásit
Jak probudit silné já – nástroje kariérového poradenství On-line 2hod. AK03938 Přihlásit
Dětský mozek a jeho tajemství ve vzdělávacím systému Brno, Hybešova 15 8hod. AK03392 Přihlásit
Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění obtíží, AKREDITOVANÝ On-line 8hod. AK03761 Přihlásit
Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte - práce s knihou Pohádky do dlaních vepsané On-line 5hod. AK04219 Přihlásit
Supervize ve škole aneb Rozvoj profesionality učitelů On-line 3hod. AK04172 Přihlásit
Hra a její využití v MŠ a ZŠ k rozvoji kooperace On-line 6hod. AK04273 Přihlásit
Vzdělávání, přístupy, podpora dětí, žáků s poruchou autistického spektra Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03082 naplněna
Agrese a její řešení Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03867 Přihlásit
Rozvoj emoční inteligence u dětí Břeclav, nábř. Komenského 1, SPŠ E. Beneše 5hod. AK03628 Přihlásit
Rozvoj osobnosti a schopnosti kreativního učitele On-line 5hod. AK04220 Přihlásit
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03723 Přihlásit
Jak na projekty a projektové vyučování? Brno, Hybešova 15 8hod. AK03757 Přihlásit
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se SVP Brno, Hybešova 15 5hod. AK03327 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?