Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Využití virtuální reality při distanční výuce v ZUŠ On-line 3hod. AK04513 naplněna
Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností_AKREDITOVANÝ On-line 5hod. AK04451 Přihlásit
Využití alternativní a augmentativní komunikace On-line 4hod. AK04276 Přihlásit
Výuka v ZUŠ - Základy práce se zvukem v počítači On-line 3hod. AK04584 Přihlásit
MS Excel – pro mírně pokročilé On-line 8hod. AK04259 Přihlásit
Mgr. Kristýna Roller_Jóga v mateřské škole On-line 2hod. AK04528 Přihlásit
Testování žáků a učitelů ve světle ochrany osobních údajů On-line 3hod. AK04591 Přihlásit
Mgr. Petr Halama_Kompetence a náplň asistentů pedagoga On-line 3hod. AK04570 Přihlásit
Mgr. Jiří Halda - Agrese a její řešení On-line 8hod. AK03867 Přihlásit
Mgr. Hana Švejdová_Já, ty, my spolu dohromady – Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy_AK On-line 8hod. AK03649 Přihlásit
Jak učit život ohrožující stavy On-line 4hod. AK04609 Přihlásit
Právo, dokumentace a legislativa ve školství - školní řád v otázkách a odpovědích. On-line 2hod. AK04209 Přihlásit
Autoevaluace MŠ jako prostředek jejího zkvalitňování On-line 8hod. AK04454 Přihlásit
Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy Brno, Hybešova 15 8hod. AK04296 Přihlásit
Poruchy autistického spektra u dětí raného věku On-line 4hod. AK04161 Přihlásit
Doplňková činnost v příspěvkových organizacích Brno, Hybešova 15 5hod. AK04311 Přihlásit
Práva a povinnosti SŠ a PO JMK ve vztahu ke zřizovateli On-line 4hod. AK04579 Přihlásit
Řešení šikany na školách On-line 4hod. AK04561 Přihlásit
Mgr. Petr Halama_Prevence on-line aneb (jak na) třídnické hodiny distančně. On-line 3hod. AK04571 Přihlásit
Nedirektivní komunikace s dětmi i rodiči On-line 3hod. AK04534 Přihlásit
Úprava videa ve volně dostupných programech Brno, Hybešova 15 10hod. AK04398 Přihlásit
Výuka v ZUŠ - Příprava a střih videomateriálu On-line 3hod. AK04582 Přihlásit
Dokumentace v MŠ On-line 8hod. AK04431 Přihlásit
Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží On-line 5hod. AK04279 Přihlásit
Dětský mozek a jeho tajemství ve vzdělávacím systému On-line 8hod. AK04492 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?