Projekt "BIG"

BIGlogolinkCOLOR.jpg

Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu, ATCZ5
Bildungskooperationen in der Grenzregion (BIG)

Program: Evropská územní spolupráce (EUS) INTERREG V-A AT-CZ 2014–2020
Trvání projektu: 08/2016–10/2019 (39 měsíců)
Vedoucí partner: Úřad Dolnorakouské zemské vlády, Oddělení pro mateřské školy K5 a školy K4, Landhausplatz 1, St. Pölten, Rakousko (Amt der NÖ Landesregierung)

Projekt je zaměřen na rozvoj rakousko-české přeshraniční spolupráce. Prvotním cílem projektu je zvýšení kvality a podpora průchodnosti jazykové výuky v mateřské škole do základní školy. Projekt zvyšuje hodnotu znalostí jazyků souseda, které slouží jako prostředek pro vzájemné porozumění a umožňují dětem a žákům získávat interkulturní kompetenci, čímž v celém příhraničním regionu vznikne osobní a pracovní potenciál.
Dojde ke zvýšení rozsahu a kvality vzdělávacích nabídek pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v oblastech přírodních věd, polytechnického vzdělávání, výuky cizích jazyků, řídících kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků, speciální pedagogiky, osobnostního rozvoje pedagogů a mentorské podpory.
Vzniknou nové podněty pro vzdělávací aktivity škol, zaměřené na předávání zkušeností a sdílení dobré praxe. Dojde k rozšíření týmu lektorů a ke zvýšení kvality lektorské činnosti v různých oblastech vzdělávání, zejména v oblasti výuky cizích jazyků. Výstupy projektu obohacené o zkušenosti sousedních regionů budou využívány na podporu vzdělávání v JmK.

Kontakty:
Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka, reditelka@sssbrno.cz, tel: 543 426 011
PaedDr. Věra Hlavsová, odborný garant vzdělávání, hlavsova@sssbrno.cz
Mgr. Ivo Prokeš, manažer projektu, prokes@sssbrno.cz, tel.: 543 426 037

 


30x30_facebook_icon.png