Projekt "C4PE"

logolink

Concepts for Professional Education in Border Regions (C4PE)
"Koncepty pro profesionální vzdělávání v přeshraničních regionech"

Program: Evropská územní spolupráce (EUS)   INTERREG V-A AT- CZ 2014 – 2020
Trvání projektu: 07/2018 – 06/2021 (36 měsíců)
Vedoucí partner: Donau - Universität Krems)

Další partneři:
1. Vysočina Education
2. Střední průmyslová škola Třebíč
3. Pädagogische Hochschule Niederösterreich
4. Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Projekt je zaměřen na rozvoj rakousko-české přeshraniční spolupráce. Cílem projektu je podpora přeshraničního profesního vzdělávání a podpora společné přípravy pro uznávání dosažených kompetencí v oblasti profesního vzdělávání. Aktivity se týkají zlepšení odborných kompetencí učitelů základních a středních odborných škol v oblasti profesní orientace žáků. Dále se projekt zabývá zlepšením propojení vzdělávacího sektoru s hospodářským sektorem. Zaměřuje se na rozšíření společné vzdělávací nabídky, dále na rozšíření znalostí a výměnu zkušeností z oblasti spolupráce škol se sociálními partnery.

Kontakty:
Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka, reditelka@sssbrno.cz, tel: 543 426 011
PaedDr. Věra Hlavsová, odborný garant vzdělávání, hlavsova@sssbrno.cz
PhDr. Jarmila Smetanová, manažer projektu, smetanova@sssbrno.cz, tel: 543 426 044

 

  Poslední novinky

  Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

  Termíny konání: 4. 2. 2020, 09:00 - 13:00
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Brno, Hybešova 15
  Termíny konání: 4. 2. 2020, 09:00 - 15:30
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Brno, Hybešova 15
  Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Brno, Hybešova 15
  Termíny konání: 24. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4. a 20. 4. 2020, 09.00 - 12.00 hod.
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Brno, Hybešova 15

  30x30_facebook_icon.png