Projekt "Ve škole po škole"

Ve škole po škole - In school after school

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Trvání projektu: 06/2018 – 02/2021 (33 měsíců)

Projekt je zaměřený na vytvoření nových vzdělávacích programů ve spolupráci složek formálního a neformálního vzdělávání. Cílem těchto nově vzniklých programů je podpora a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání. Tyto cílové skupiny jsou v projektu zapojeny jako součást spolupracujících organizací. Proces realizace projektových aktivit prohloubí a podpoří efektivitu jejich dlouhodobé spolupráce.

Kontakty:
Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka, reditelka@sssbrno.cz, tel: 543 426 011
PaedDr. Věra Hlavsová, odborný garant vzdělávání, hlavsova@sssbrno.cz, tel: 543 426 030
Mgr. Hana Knapová, manažer projektu,knapova@sssbrno.cz, tel: 543 426 026

 

Informace o projektu

Cíle projektu

Dokumenty

  Poslední novinky

  Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměžené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

  Nabízíme školám a školským zařízením metodickou podporu v oblasti řízení a v oblasti pedagogického vedení.

  Termín konání: 27. 09. 2019, 12.00 - 16.00 h.
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15, 2. patro, aula
  Termíny konání: školní rok 2019/2020, zahájení v říjnu 2019
  Místo
  Brno, Hybešova 15
  Termíny konání: 15. 10. 2019, 9:00 - 14:00 h.
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Brno, Hybešova 15

  30x30_facebook_icon.png