Projekt "Ve škole po škole"

Ve škole po škole - In school after school

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Trvání projektu: 06/2018 – 02/2021 (33 měsíců)

Projekt je zaměřený na vytvoření nových vzdělávacích programů ve spolupráci složek formálního a neformálního vzdělávání. Cílem těchto nově vzniklých programů je podpora a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání. Tyto cílové skupiny jsou v projektu zapojeny jako součást spolupracujících organizací. Proces realizace projektových aktivit prohloubí a podpoří efektivitu jejich dlouhodobé spolupráce.

Kontakty:
Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka, reditelka@sssbrno.cz, tel: 543 426 011
PaedDr. Věra Hlavsová, odborný garant vzdělávání, hlavsova@sssbrno.cz
Mgr. Hana Knapová, manažer projektu,knapova@sssbrno.cz, tel: 543 426 026

 

Informace o projektu

Cíle projektu

Dokumenty

  Poslední novinky

  Tyto studijní programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům a jsou zaměřené jak na získání odborné kvalifikace, tak na prohloubení profesních znalostí ve vybraném oboru.

  Termíny konání: 4. 2. 2020, 09:00 - 13:00
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Brno, Hybešova 15
  Termíny konání: 4. 2. 2020, 09:00 - 15:30
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Brno, Hybešova 15
  Termíny konání: 5. 2. 2020, 8:30 - 15:30 h.
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Brno, Hybešova 15
  Termíny konání: 24. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4. a 20. 4. 2020, 09.00 - 12.00 hod.
  Termín uzávěrky přihlášek
  Místo
  Brno, Hybešova 15

  30x30_facebook_icon.png