Začátek Název Místo Rozsah Uzávěrka přihlášek Číslo
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03723 Přihlásit
V přírodopise a environmentální výchově v lavicích nesedíme Brno, Hybešova 15 8hod. AK04617 Přihlásit
Workshop pro pracovníky školních jídelen Znojmo, Jana Palacha 11 5hod. AK04170 Přihlásit
Nové nápady do polytechnické výchovy ZŠ Holzova 8hod. AK03827 Přihlásit
Začínám učit v MŠ MŠ Brno, Hudcova 8hod. AK03676 Přihlásit
Adaptační program v prvních třídách Brno, Hybešova 15 8hod. AK04320 Přihlásit
Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole Znojmo, Jana Palacha 11 6hod. AK04467 Přihlásit
Smlouvy ve školské praxi AKREDITOVANÝ On-line 4hod. AK04084 Přihlásit
Využití INSPIS ŠVP pro ZŠ Brno, Hybešova 15 8hod. AK03288 Přihlásit
Jak vést třídnickou hodinu? On-line 4hod. AK04588 Přihlásit
Aktualizace školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání On-line 5hod. AK04605 Přihlásit
Environmentální vzdělávání v praxi mateřské školy MŠ Hudcova 8hod. AK04434 Přihlásit
(Mlu)vím, tedy jsem Hodonín, Horní Valy 2 8hod. AK03727 Přihlásit
Dětský mozek a jeho tajemství ve vzdělávacím systému Znojmo, Jana Palacha 11 8hod. AK04490 Přihlásit
Cvičme hravě a hlavně zdravě na 1. stupni ZŠ Brno, Hybešova 15 8hod. AK03882 Přihlásit
Prevence vyhoření Znojmo, Jana Palacha 11 6hod. AK04342 Přihlásit
Sebepoznání pro pedagogické pracovníky_AKREDITOVANÝ On-line 8hod. AK04465 Přihlásit
Z hlíny a přírody - Polytechnická výchova Brno, Hybešova 15 8hod. AK04240 Přihlásit
Třídní pravidla a komunitní kruh Brno, Hybešova 15 4hod. AK03771 Přihlásit
Integrální leadership I. On-line 5hod. AK04418 Přihlásit
Seminář pro vedoucí školních jídelen Hodonín, Horní Valy 2 5hod. AK04195 Přihlásit
Vzdělávání, přístupy, podpora dětí, žáků s poruchou autistického spektra Brno, Hybešova 15 8hod. AK03372 Přihlásit
Mgr. Lenka Bínová_Začlenění dítěte do prostředí MŠ aneb aby se start podařil_AKREDITOVANÝ On-line 5hod. AK04621 Přihlásit
Jak naučit žáky učit se Brno, Hybešova 15 5hod. AK04078 Přihlásit
PhDr. Lidmila Pekařová - Tresty a odměny On-line 3hod. AK04377 Přihlásit

Nenašli jste co jste hledali?

Máte dotaz nebo si chcete objednat z naší nabídky?